DELA

Färre lediga jobb

Enligt färsk statistik från ÅSUB, är arbetslösheten nästan oförändrad på Åland, men samtidigt finns färre lediga jobb. Under november månad var en öppna arbetslöshetsgraden 2,5 procent och den totala 2,9 procent, vit inkluderar 49 personer i sysselsättningsåtgärder.
Fler män än kvinnor var arbetslösa föregående månad samtidigt som graden för ungdomar under 25 år, 7,7 procent, ökat markant från samma period i fjol. Däremot var den oförändrad för folk fyllda 55 år, på 2,7 procent.
Antalet långtidsarbetslösa steg med en person till 43 jämfört med november ifjol, vilket ger en oförändrad arbetslöshetsgrad på 0,3 procent för denna kategori. En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (3,2 procent) jämfört med i de övriga regionerna. Bland de åländska kommunerna var dock arbetslöshetsgraden i november högst i Brändö och i Vårdö (4,6 respektive 4,7 procent).
Antalet lediga platser var i november 98 stycken, vilket är 70 stycken färre jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platsernas andel av antalet öppet arbetslösa var cirka 29 procent i november i år, vilket var 23 procentenheter lägre än i november i fjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,3 respektive 2,6 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 64 procent.
Trenden för arbetslösheten har en längre tid varit så gott som oförändrad, medan andelen lediga platser enligt statistiken ser ut att nyligen ha stabiliserat sig på en lägre nivå än tidigare. (mt)