DELA

Färre ledamöter i Kökarfullmäktige

KÖKAR. Bo Ponthin återvaldes som ordförande och Jens Aalto som viceordförande vid kommunfullmäktiges möte i måndags.
Dessutom beslöts att nio fullmäktigeledamöter, och inte elva som nu, ska väljas från och med valet i höst. Orsaken till att att fullmäktige haft elva ledamöter de senaste åren beror på en miss 2007, säger kommundirektör Kurt Forsman.
– Man ska fatta beslut om antalet ledamöter före utgången av april månad under valåret.
Nu återgår man alltså till det gamla systemet. (ak)