DELA

Färre lade till i gästhamnarna

Övernattningarna i de åländska gästhamnarna 2013 minskade med drygt sex procent jämfört med 2012. Mest minskade båtnätterna i skärgården.
– Totala antalet båtnätter uppgick 2013 till nästan 30.000 varav drygt 9.200 eller nästan 31 procent noterades i skärgårdshamnarna och nästan 20.800 eller drygt 69 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för drygt 66 procent av båtnätterna, svenskar för drygt 25 procent, tyskar för lite mer än fyra procent, norska och danska besökare för ungefär en procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades, skriver Åsub i ett pressmeddelande.
Nästan 70 procent av övernattningarna ägde rum i juli då drygt 55 procent av antalet båtplatser utnyttjades. Statistiken har samlats från 21 småbåtshamnar. (tt-s)