DELA

Färre i fullmäktige diskuteras torsdag

Stadsstyrelsen i Mariehamn funderar på torsdag om fullmäktige också i fortsättningen skall ha 27 ledamöter eller inte. Förslaget att banta antalet till 17 kom förra veckan från fullmäktiges Obundna och Ålands Framtid. Motiveringen är bland annat att bolagiseringarna lyft frågor från fullmäktiges bord och att färre ledamöter skulle göra arbetet billigare och effektivare.

I beredningen konstateras att staden skulle spara cirka 12 000 euro i arvoden och att förslaget innebär mindre jobb eftersom det ibland är svårt att hitta ersättare då ordinarie ledamöter anmäler frånvaro i ett sent skede.

Enligt kommunallagen skall antalet i fullmäktige vara 27 men det får ändras så länge ledamöterna är över nio och ett udda antal. I Sverige har städer i samma storlek 31 ledamöter, i riket 35. (tt-s)