DELA

Färre hotellgäster i juni

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 28 291, vilket innebär en minskning med drygt fem procent jämfört med juni 2013.
Det visar färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.
Åsub skriver:
Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt nio procent medan de svenska ökade med närmare två procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i juni, den minskningen var drygt sju procent.
Siffrorna för juni 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har alla hotell haft öppet. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 61 procent. I maj var den siffran 47 procent.
Av de övernattande var drygt 53 procent från Finland och nästan 39 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,9 nätter och de svenska gästerna 1,7 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,6 nätter. I maj stannade både de finländska och de svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter.