DELA

Färre hotellgäster i juli

Antalet hotellgäster i juli var färre i år än samma månad i fjol. Totala antalet övernattningar var 50 599, vilket innebär en minskning om knappt en procent.

– Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med två procent. Övernattningarna från Sverige minskade med knappt två procent jämfört med samma period i fjol. Övriga länders gästnätter minskade med drygt nio procent i juli, skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Siffrorna för juli 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell som hade en sammanlagd beläggningsgrad på drygt 90 procent. I juni var den siffran 61 procent.

Av de övernattande var drygt 46 procent från Finland och nästan 44 procent från Sverige. (ms)