DELA

Färre hotellgäster även i augusti

Antalet övernattningar på de åländska hotellen minskade i augusti med närmare sju procent jämfört med augusti i fjol. Totalantalet övernattningar var 31.493.
Allra mest minskade övernattningarna av gäster från andra länder än Sverige och Finland; 26 procent. Även de finländska övernattningarna minskade med närmare elva procent, medan de svenska istället ökade med nästan två procent jämfört med ifjol.
Siffrorna för augusti baseras på uppgifter för 18 hotell. Under månaden har två hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 58 procent. I juli var den siffran 74 procent.
Av de övernattande var nästan 38 procent från Finland och knappt 52 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter.
Under årets åtta månader hittills har hotellen haft nästan 151.500 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med drygt 12 300 övernattningar eller närmare åtta procent. (as)