DELA

Färre havsörnsungar hittade på Åland

Det har i år registrerats klart färre havsörnsungar än vanligt på Åland, enligt ett pressmeddelande från WWF Finland. Däremot var ungproduktionen lyckad i Åbo skärgård, Kvarken och Finska vikens skärgård.

– Både på Åland och i Satakunda hittades senaste vinter flera havsörnar som dött av högpatogen fågelinfluensa. Något klart samband mellan fågelinfluensan och årets sämre häckningsutfall hos havsörnen har dock inte påvisats, den frågan har inte närmare undersökts, säger docent Torsten Stjernberg, havsörnsarbetsgruppens hedersordförande och Ålands områdesansvarige, enligt pressmeddelandet.

Havsörnen reagerar känsligt på förändringar i vattenmiljön och dess ungproduktion är ett av måtten på Östersjöns tillstånd.

– Den fullvuxna havsörnen har inga naturliga fiender i vår natur, men det är alldeles naturligt att stammens tillväxt börjat dämpas av täthetsberoende faktorer såsom näringstillgång, sjukdomar och revirstrider med dödlig utgång, säger Torsten Stjernberg i pressmeddelandet. (vå)