DELA

Färre gäster på hotellen i april

Övernattningarna på hotellen var i april 10 653. Det innebär en minskning med drygt sex procent jämfört med april 2013. Det visar Ålands statistik- och utredningsbyrå.
De finländska övernattningarna minskade med närmare sjutton procent medan de svenska ökade med åtta procent jämfört med samma period i fjol.
Siffrorna för april i år baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har två hotell varit stängda. (ka-f)