DELA

Färre elever i grundskolan

Antalet grundskoleelever på Åland har sjunkit med nästan 150 sedan 2003, och nedgången ser ut att fortsätta.
Det meddelar ÅSUB. Årskurserna på lågstadiet omfattar i genomsnitt 315 elever, medan högstadieårskursernas storlek är strax under 350 elever.
Strandnäs grundskola har flest elever, över 400 stycken. Lappo skola är minst med fem elever.
2.947 elever, 11 procent av Ålands befolkning, går i landskapets grundskolor. Av dem går 1.901 i lågstadiet och 1.046 i högstadiet.
62 elever går i specialklass och 28 får träningsundervisning.
Könsskillnaderna beträffande språkstudier är större på högstadiet än på lågstadiet. På årskurs sex läser 91 procent av flickorna och 87 procent av pojkarna ett frivilligt språk På årskurs nio läser 85 procent av flickorna minst ett valfritt språk mot 61 procent av pojkarna.
Och nästan 27 procent av flickorna på nian, men bara elva procent av pojkarna, studerar två valfria språk,.