DELA

Färre bodde på hotellen

Enligt statistik som ÅSUB har tagit fram var det totala antalet övernattningar på de åländska hotellen i april 9.884, vilket innebär en minskning om närmare 14 procent jämfört med april 2006. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige.
De finländska övernattningarna minskade med nästan 22 procent och de svenska med drygt 10 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i april, den ökningen var ungefär 126 procent.
– Det bör dock noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet, påpekar ÅSUB i ett pressmeddelande. (ml)