DELA

Färre båtturister i gästhamnarna

Antalet båtnätter i gästhamnarna minskade i fjol med drygt sex procent jämfört med året innan. Det visar Åsubs turiststatistik för 2013 och också att övernattningarna på land minskade med en och en halv procent.
– Minskningen har skett inom gästhem och stugbyanläggningar medan hotell och campingar visar en ökning. Största minskningen hade gästhemmen, den var drygt elva procent. Stugbyarna minskade med drygt tio procent. Hotellen visar en ökning om drygt tre procent och campingarna en ökning om sex procent jämfört med i fjol, skriver Åsub.
Drygt 193 000 gäster registrerades, nästan 86 000 från Sverige stod för drygt 198 700 övernattningar och nästan 86 700 från Finland för drygt 164 100. Svenskarnas andel av övernattningarna är nästan 48 procent, finländarnas drygt 39, tyskarnas tre, ryssarnas två och esternas en och en halv.
– Finländarna och svenskarna övernattar till största delen på hotell liksom de norska och danska gästerna medan de tyska gästerna övernattade mest på campinganläggningar under 2013.
Gästerna stannade i snitt 2,2 nätter. (tt-s)