DELA

Farliga gångstigar vid Badhusberget

Många av gångstigarna runt Badhusberget börjar vara i dåligt skick. Stockar som upprätthåller de smala stigarna på bergssidan västerut är ruttna och gruset är helt borta eller mycket tunt. Det skriver Camilla Gunell (s) i en motion till staden.
Hon menar att man måste se över dessa med tanke på säkerheten eftersom flera av stigarna är på höga höjder. (tl)