DELA

Farled tas bort från sjökortet

Farleden in den gamla bryggplatsen på Eckerö Finbo ska strykas som farled på sjökorten. Åtgärden vidtas med anledning av en anhållan från Finbo samfällighet.

– Farledsavsnittets allmänna intresse har minskat då samtliga fastigheter som nås av farleden är fritidsboende och de bryggor och stränder som nås är privata vilket gör att det inte längre finns motiv för att hålla farledsavsnittet kvar som allmän farled, skriver landskapet i sin motivering.

Eckerö kommun, Hammarlands kommun, gränsbevakningen och Ålands sjöräddningssällskap har hörts i frågan. (tt-s)