DELA

Farled in till Sottunga hamn stängs

Farleden mellan Stora Lökviksören och Sottunga färjfäste, som nyttjas av skärgårdsfärjorna på södra linjen, kommer att stängas av måndagen den 9 oktober och förväntas öppna igen i mitten av februari nästa år.

Orsaken till avstängningen är att farleden ska muddras och förbättras till sjöledsklass 3 med ett leddjupgående på 4,1 meter. Under den avstängda perioden kommer sjötrafiken till Sottunga färjfäste att ledas via den stora farleden som går i sundet mellan Hamnö och Ljungö.

”Sjövägen för Södra linjens färjor blir ca 10 minuter längre i båda riktningar. Kombinerande bussar i Långnäs kommer att vänta på färjan i möjligaste mån. Resenärer ombeds kontakta besättningen om de vill åka med kombinerande buss från Långnäs”, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

Turlistorna för buss och färja bibehålls men resenärerna ombeds planera in en lite längre sjöväg och lite förseningar vissa bussturer. (hh)