DELA

Färjelektronik för 80 000 euro

Propellerautomatiken på Alfågeln är föråldrad och tillverkaren Rolls-Royce ab kan inte längre garantera leverans av reservdelar.

– För att säkerställa en säker och störningsfri drift rekommenderar tillverkaren en uppgradering av elektroniken, konstaterar landskapet.

Regeringen har nu beslutat göra en direktupphandling enligt Rolls-Royces offert på 80 000 euro. (tt-s)