DELA

Far vill ha sonens småbåtsplats

MARIEHAMN. En plats i Skärgårdshamnen kan bli ledig efter att en mariehamnare som hyrt platsen har flyttat från staden. Hans far har anhållit om att platsen skall överföras på honom med motiveringen att den båt som hela tiden har använt platsen har varit hans.
Enligt hamnen har sakerna ingenting med varandra att göra. Inför kvällens möte i hamn- och räddningsnämnden föreslår hamndirektören att fadern i stället skall sättas på väntelista för båtplats.
I dagsläget köar 21 mariehamnare för en småbåtsplats vid Skärgårdshamnen, 15 för Fahlers och Socishamnen, och tio för en plats vid Nabben. (pd)