DELA

Får köpa Solgården

Amerikanska medborgaren Nancy Ann Björshammar i Stockholm och brittiska medborgaren Natalie Alexandra Nielsen i Sigtuna får köpa fastigheten Solgården i Hammarland Bovik av sin mamma Maggie Angela Colman.
Ingendera av köparna har hembygdsrätt och Colman har inte ägt fastigheten i åtta år, vilket är gränsen för att få ge fast egendom som förskott på arv. Men systrarna har tidigare varit fast bosatta på Åland, den ena från 15 till 23 års ålder och den andra från 10 till 27 år. Den anknytningen räcker för att köpet skall godkännas. (ht)