DELA

Får köpa mark för vindkraft

Landskapsregeringen har beviljat bolaget Föglö vind ab tillstånd att köpa fem ca 0,7 hektar stora markområden i Föglö.
Enligt arrendeavtalen som är på 30 år ska de fem områdena användas för uppförandet av ett vindkraftverk på varje område. Kommunfullmäktige i Föglö har förordat ansökan då markområdena anses lämpliga för verksamheten. (ar)