DELA

Får inte förtur till Föglöfärja

Avslag på anhållan om förtur på Föglölinjen. Det har landskapsregeringen gett Föglö kommundirektör Niklas Eriksson, socialsekreterare Tina Jansén och byggnadsinspektör Hans-Kristian Skaag.
Landskapsregeringen anser att de enstaka tjänsteresor personerna företar till fasta Åland inte är av brådskande natur. (ak)