DELA

Får böter för knuff

En 34-årig man döms för lindrig misshandel av Ålands tingsrätt.

Mannen har, i oktober 2016, greppat tag om en kvinnas överarm och sedan knuffat henne till golvet så att hon skadat sin axel. 34-åringer medger att han varit på platsen men bestrider att han ska ha gjort sig skyldig till lindrig misshandel.

Tingsrätten dömer honom till 20 dagsböter på totalt 140 euro. Han ska också ersätta målsägandens självriskandel av rättegångskostnaderna, totalt 292 euro. Samt ersätta staten med 1 168 euro enligt rättshjälpslagen. (ikj)