DELA

Får böta 1.740 euro för fortkörning

Tre personer har dömts för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. En man har kört 70 km/h i ett bostadsområde där hastighetsgränsen är 30 km/h. Han döms att betala 1.740 euro i böter och till fyra månaders villkorligt körförbud.
En annan man körde 144 km/h på 90-väg. Mannen dömdes att betala 50 dagsböter om 24 euro styck, alltså 1.200 euro. Dessutom fick mannen ett villkorligt körförbud i två månader.
Den tredje personen har kört 121 km/h på en väg där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h. Mannen dömdes till 800 euro i böter och villkorligt körförbud i två månader.