DELA

Får behålla sina vapen

En man i 40-årsåldern som för ett år sedan fick fyra gevär och 130 patroner tagna i beslag i samband med tingsrättens dom har fått tillbaka vapnen och ammunitionen efter att Åbo hovrätt tagit upp fallet. Han fick också sitt straff mildrat till 15 dagsböter á 6 euro eller totalt 90 euro.
Enligt åklagaren hade mannen förvarat vapnen och patronerna oinlåsta i ett rum i sin bostad bakom olåst ytterdörr. Mannen hade sovit när sjöbevakare hade kommit in i hans bostad i ett ärende.
Mannen hävdade att han tagit ut vapnen ur vapenskåpet för att rengöra dem och att han inte hade sovit. (ao).