DELA

Får behålla ensamrätt till brygga

MT Casino ab har begärt att ett beslut som togs vid Bostads ab Golfhus i Sunds bolagsstämma den 10 maj 2006 skall ogiltigförklaras av Ålands tingsrätt. Yrkandet har förkastats och inget missnöje med domen har lämnats in.
Beslutet MT Casino syftade på innebar att bolaget inte längre har rätt att använda en brygga som de tidigare delat med bostadsbolaget Golfhus och en privat aktieägare. Vid bolagsstämman beslutades att den privata aktieägaren skulle få ensamrätt på bryggan i utbyte mot tusen euro och enligt MT Casino har han därmed fått en fördel på bekostnad av Golfhus och de övriga aktieägarna.
Tingsrätten anser dock att det är svårt att beräkna hur mycket nyttjanderätten av bryggan verkligen är värd eftersom aktieägarna i Golfhus även hade tillgång till en annan brygga. De anser inte att det har bevisats att tusen euro skulle vara en för låg summa och att den privata aktieägaren därmed skulle ha fått en otillbörlig fördel på Golfhus eller andra aktieägares bekostnad. Tingsrätten förkastade alltså MT Casinos yrkande. Missnöje med domen kunde lämnas in fram till den 21 juni men ingen har hört av sig inom den utsatta tiden. (ml)