DELA

Fängelsedom för misshandel

En man i 50-årsåldern har dömts till ovillkorligt fängelse för att ha misshandlat en kvinna svårt.
Mannen häktades samma dag som brottet begicks och har nu förpassats till fängelset.
Åklagaren hade yrkat på straff för grov misshandel, men tingsrätten ansåg att mannens handlande inte uppfyllde kriterierna för grov misshandel.
Rätten trodde på kvinnan som har berättat att mannen hade dunkat hennes huvud i golvet, dragit upp henne i håret, sparkat henne i huvudet och slagit. Flera vittnen kunde styrka att hon blivit slagen och inte hade fallit i en trappa, något som hon uppgett att mannen hade instruerat henne att ge som förklaring till skadorna.
Orsaken till misshandeln var att mannen misstänkte kvinnan för att ha tagit hans telefon. Misshandeln upphörde först när mannens sambo berättade att hon hade telefonen.
Kvinnan hade hållits kvar i huset över natten, något som hon berättat för ett vittne efter misshandeln.
Tingsrätten skärpte straffet mot mannen eftersom han tidigare blivit dömd för liknande brott. Enligt en sinnesundersökning som gjorts tidigare är mannen inte fullt tillräknelig.
Misshandeln begicks under den tid som mannen var villkorligt frigiven. Rätten förklarade den villkorliga friheten upphävd och att reststraffet förverkligas.
Drygt två år återstår av prövotiden för det tidigare straffet, men eftersom mannen frigavs villkorligt innan stadgandena om villkorlig frigivning ändrades förra hösten kommer han lindrigare undan. Reststraffet blir bara en månads fängelse.
Det sammanräknade fängelsestraffet för misshandel och frihetsberövande den 17-18 augusti blir därför ett år och tre månader långt. Mannen satt häktad från gärningsdagen fram till rättegången och därför dras den tiden bort. I väntan på att domen vinner laga kraft hålls mannen i förvar i Sydvästra Finlands fängelse.
Kvinnan begärde 10.000 euro för lidande. Tingsrätten fastställde beloppet till 2.500 euro. (ao)