DELA

Fängelse för förfalskning

En 40-årig kvinna har dömts till 75 dagars villkorligt fängelse för förfalskning och försök till bedrägeri.
Kvinnan ansökte om bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten genom att lämna in ett falskt hyresavtal mellan henne och ett av stadens bostadshus. Avtalet hade berättigat kvinnan till ett bidrag på mellan cirka 500 och 600 euro i månaden.
Fpa:s personal upptäckte dock att avtalet var förfalskat och anmälde kvinnan. (tt-s)