DELA

Fältarna pratar för allmänheten

Som Nyan tidigare berättat föreslår Mariehamns socialnämnd att landsbygdskommunerna från 2011 står för hälften av kostnaderna för ungdomsarbetarna Fältarna. I dag finns fyra anställda fältarbetare varav staden står för kostnaderna av tre och landskapet för en.
Det är nu upp till landsbygdskommunerna att ta ställning till förslaget som är utskickat till dem.
Socialnämnden i Sund inbjuder allmänheten till Sunds skola på torsdag klockan 19.30. Fältarna finns på plats och informerar om sin verksamhet. (mt)