DELA

Falsklarm från barn till 112

Natten till tisdagen kom ett samtal till nödnumret 112 som efter begäran om hjälp abrupt avbröts. Detta bekymrade polisen då det ”fanns skäl att misstänka fara för liv eller hälsa”, som man skriver i ett pressmeddelande.

Man lokaliserade adressen varifrån samtalet kom och tog sig dit. Väl framme kunde man dock konstatera att ingen misstanke om brott eller fara för liv och hälsa förelåg.

”Orsaken till samtalet visade sig vara en minderårig person som hamnat i meningsskiljaktigheter med sina föräldrar, och valt att ringa 112”, berättar meddelandet vidare. Polisen ber avslutningsvis vårdnadshavare och andra att ”gärna kontakta polisen eller alarmcentralen ifall samtal till 112 har gjorts i misstag eller i missförstånd.” (mh)