DELA

Fallet Linda-Mari har fått en punkt

Högsta domstolen beviljar inte fiskaren Henrik Söderlund besvärsrätt i fallet trålaren Linda-Mari. Det betyder att domen i Åbo hovrätt från februari står fast och att landskapet har vunnit den långdragna processen.
Landskapet beviljade år 2005 345.000 euro i skrotningsstöd för trålaren. I beslutet om stöd fanns ett tillägg, som sade att Söderlund inte fick sälja sin trålare i kommersiellt syfte under en period på tio år. Det stred dock mot EU:s bestämmelser, som säger att fartyg som fått avvecklingsstöd aldrig får säljas kommersiellt.
Landskapet krävde tillbaka pengarna från Söderlund som tog frågan hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen, dock utan att vinna. Efter det stämde Söderlund landskapet på över 340.000 euro för förlorad inkomst för den tid han inte kunnat fiska med båten. Såväl tingsrätten som hovrätten ansåg dock att Söderlund haft möjlighet att både samtycka till det ändrade villkoret eller betala tillbaka stödet.
Enligt fiskeribyråns chef Jenny Eklund-Melander har en återbetalning av skrotningsstödet redan inletts. (tt-s)