DELA

Fälla för svidknott i Jomala

Blåtunga, eller bluetongue som sjukdomen heter på engelska, är en allvarlig sjukdom som drabbar idisslare, och störst risk att drabbas löper får och nötkreatur. Sjukdomen sprids av en viss art av svidknott som sprider smitta mellan djuren eftersom smittan kan överföras till ett friskt djur om det blir stucket av svidknott som sugit blod ur ett smittat djur.
Spridningen sker endast via knotten och ingen direktsmitta från djur till djur är möjlig. Dödligheten för smittade kreatur varierar, men upp till 30 procents dödlighet har observerats, bland annat i Holland.
Blåtunga har inte fotfäste i Finland ännu, men larmrapporter från Mellaneuropa har fått myndigheterna att dra öronen åt sig, uppger man vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira, berättar tidningen Landsbygdens Folk.
Sjukdomen har tidigare förekommit i områden kring Medelhavet och längre söderut men under 2006 hittades sjukdomen även i Nordeuropa. Möjligheterna att åtgärda bluetongue är bättre ju tidigare de första sjukdomsfallen upptäcks och därför försöker man nu tillsammans med forskare vid Helsingfors universitet förhindra att sjukdomen sprids också till våra breddgrader genom att inventera och kartlägga de knottarter som finns i Finland och samtidigt ta reda på vilka av dessa som är potentiella sjukdomsspridare.
Som ett led i detta har man placerat ut tre knottfällor, varav en i Jomala på Åland. De övriga två finns i Helsingfors och i Bjärnå i Västnyland.
Knottfällorna lockar till sig mygg och knott genom att utsöndra koldioxid och octenol. När blodsugarna kommer tillräckligt nära sugs de in i fällan. (la)