DELA

Fagerström fortsätter som Visit-ordförande

Under årsmötet i fredags återvaldes Susanne Fagerström som ordförande för Visit Aland.
De av valberedningen föreslagna styrelsemedlemmarna blev också invalda: Inger Holmström, Dennis Jansson, Maria Häggblom, Jim Häggblom, Mariana Olofsson och Tanja Sabel. (ke)