DELA

Fagerström föreslås fortsätta leda Visit Åland

Susanne Fagerström föreslås fortsätta som ordförande för Visit Åland. Föreslagna av valberedningen är även Inger Holmström (återval), Dennis Jansson (återval), Maria Häggblom, Jim Häggblom, Mariana Olofsson (ny) och Tanja Sabel (ny som ordinarie). Till suppleantplatserna nomineras Tomas Karlsson och Satu Numminen (ny).
Med förslaget anser valberedningen att styrelsens sammansättning uppfyller kraven på erfarenhet, kreativitet och representativitet samtidigt som styrelsen tillförs ny kompetens. Valet sker under Visit Ålands årsmöte på Alandica den 12 april. (ak)