DELA

Faderskapsledighet synas i ministerium

Frågan om pappaledighet för fäder som inte bor på samm adress som barnet behandlas för närvarande även av en arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet i Helsingfors. Gruppens uppgift är att titta hur föräldraledigheten kan förändras och utvecklas.
– Målet är att stödja föräldraskapet, uppmuntra pappor att ta ut familjeledighet och förbättra ersättningen av de kostnader arbetsgivarna orsakas av föräldraskap. Arbetsgruppens uppgift är omfattande och förväntningarna är höga, konstaterar riksdagsledamot Elisabeth Nauclér i ett pressmeddelande.
Nauclér har engagerat sig i frågan efter att det kom fram att folkpensionsanstalten har avvisat Daniel Holméns ansökan om faderskapsledighet med motiveringen att föräldrarna inte bor tillsammans. Nya Åland skrev om fallet i januari.
För Daniel Holmén och mamman Sandra Pettersson löste det sig genom att de skrev över vårdnaden för dottern under den aktuella perioden, men grundproblemet kvarstår.
Elisabeth Nauclér konstaterar att fallet väckte stor uppmärksamhet också i rikspressen. (tt-s)