DELA

Fackman tror inte på utflaggning

Huvudförtroendemannen på Silja i Finland Leif Drockila är just nu mera oroad över var man skall få tag i folk om fartyg flaggas in än att fartyg flaggas ut.
Ett rykte om att Tallink planerar att flagga ut Silja Festival till Estland om ungefär ett år tror han inte mycket på.
– Festival är Siljas äldsta fartyg mellan Finland och Sverige och den skall bytas ut eftersom det har beställts nytt tonnage för rutten. Men att den skulle bli kvar hade jag inte tänkt mig, säger Drockila.
Han är förtroendeman för de finskflaggade fartygen och Festival går under svensk flagg, men han säger att han nyligen talade med Seko, svenska sjöfolksförbundet, och där hade man inte hört om några utflaggningar.
– Det enda jag just nu oroar mig för vad gäller framtiden är var vi skall få tag på ny, kunnig personal. Om nu regeringen börjar förnya tonnageskatten, som det sägs i regeringsprogrammet, så måste det utbildas mera folk om rederierna börjar flagga in fartyg.
Drockila säger att det är personalbrist litet överallt nu, också i Estland, så ser han heller ingen risk för att jobben ombord tas över av ester.
– Som det är i dag räcker de inte till ens för de estniska fartygen. (ht)