DELA

Facebookanvändare anmäld för ärekränkning

En okänd person har skapat en falsk profil på Facebook som en annan person har upplevt kränkande.
Förövaren har skickat runt profilen till personens vänner. Händelsen är polisanmäld. (op)