DELA

Facebook fixade skolpsykologer

Det ser ut som om Mariehamns stad lyckas få de två skolpsykologer som behövs och som man sökt efter med ljus och lykta.
Bildningschef Kjell Nilsson berättar att man hittat två psykologer i Sverige som vill flytta hit genast de fått sina svenska examina granskade och godkända av Valvira.
Då staden i vintras lediganslog tjänsterna var det ingen som sökte. Det var först då man beslöt att utnyttja alla tillgängliga medel som man fick napp – de två som nu är intresserade hittades via ett nätverk på Facebook.
– Nya tider nya seder, konstaterar bildningschefen. (tt-s)