DELA

Få rapporter om alger

Havet kring Åland är fortfarande relativt fritt från alger, endast ett par rapporter om skönjbar förekomst har lämnats in till Finlands miljöcentral.
– I skärgården mellan Hangö udd och Åbo har blågrönalgerna däremot ökat kraftigt ökat och ställvis förekommer de i så stora mängder att de försvårar fritidsaktiviteterna, meddelar miljöcentralen.
– Medborgarnas alglinje har också fått flera meddelanden om störande algmassor vid Finska vikens kust.
Ytvattnets temperatur i Finska vikens öppna områden och i Ålands hav är 16-17 grader. Vattentemperaturerna är fortfarande i största delen av landet lägre än långtidsmedelvärdena. (tt-s)