DELA

Extremt få markbränder

Allt regnande har sina oväntade fördelar. Det är blött i naturen och tack vare det har det i år varit extremt få markbränder på Åland.
På räddningsverket, som sköter Mariehamn och skärgården, har man i år registrerat sammanlagt fyra markbränder av vilka två dessutom handlade om så små ytor som bara en kvadratmeter. Normala år ligger antalet markbränder kring 30.
I landskommunerna brukar man årligen ha ett tiotal markbränder, hittills har man bara behövt rycka ut ett par gånger.
Några inbesparingar i brandbudgeten betyder detta dock inte. Det är ytterst sällan det är så stora skogsbränder på Åland att det belastar brandkårerna med extra personalkostnader. (tt-s)