DELA

Extratur på tisdag in till Långnäs

Med anledning av att Embarsunds linfärja är ur trafik i morgon, tisdagen den 20 maj, mellan 11.30-21.00 blir det trafikstopp för bokad last.
Landskapsregeringen har därför beslutat att lägga in extra tur till Långnäs på tvärgående linjen: m/s Grisslans avgång kl 15:30 från Snäckö tidigareläggs till 14.15, avgång från Överö 15.15 med ankomst till Långnäs 15.55.
Retur från Långnäs sker 16.10 till Överö där man övergår till ordinarie turlista.
Plats kan bokas via Ålandstrafiken. (ka-f)