DELA

Extrainsatt Labero-show

Biljetterna till magikern Joe Laberos show i Alandica 29 oktober sålde slut snabbt. Nu finns dock en ny chans att se honom, Labero kommer till Åland en dag tidigare för en extra insatt föreställning. Försäljningen börjar på fredag.
Åland är Laberos första anhalt på turnén i Finland där han ska besöka sju olika städer under hösten. (mt)