DELA

Extra stämma för Industrihus

På fredag blir det extra bolagsstämma för att besluta om aktieteckning i Ålands industrihus. Anledningen till extrastämman är att staden vill teckna sina aktier i två rater, hälften i år och hälften nästa år. Total tecknar staden aktier för 344.789 euro.
Dalbo affärsfastigheters besvär till Högsta förvaltningsdomstolen över de stöd staden och landskapet har gett Ålands industrihus stoppar inte staden från att fullfölja aktieteckningen.
Vid stadsstyrelsens senaste möte föreslog stadsdirektören att man skulle föreslå att Dalbo affärsfastigheters anhållan om verkställighetsförbud och rättelseyrkande förkastas. Beslutet blev bordläggning så man kunde reda ut om Dalbo affärsfastigheter överhuvudtaget är part i målet.
Dalbo affärsfastigheter anser att stödet till Ålands industrihus snedvrider konkurrensen och strider mot EUs regler. (ht)