DELA

Extra provtagningar i Lumparn

Landskapsregeringen har beställt en extra provtagning av halten av klorofyll och växtplankton i Lumparn. Till uppdraget hör också sedimentprovtagning.