DELA

Extra pengar för MUG

4 000 euro får föreningen Vuxna på stan som driver ungdomslokalen MUG ungdomslokal. Nya Åland rapporterade i slutet av augusti att gården av nedläggningshotad på grund av akut penningbrist. Då konstaterade man att det saknades drygt 7 000 euro.

Föreningen ansökte om 5 000 euro i tilläggsmedel för detta år. Landskapsregeringen beslöt att bevilja 4 000 euro. (hh)