DELA

Extra gropigt i Mariehamn

Nya Ålands läsare har reagerat på att det just nu finns extra många besvärliga gropar i Mariehamn. Asfalten har tagits bort men inte ersatts.
– Det handlar dels om att vi har fräst bort asfalt för att göra punktreparationer, dels om kabelgrävningar, säger Jouni Huhtala, chef för stadens samhällstekniska avdelning.
Asfaltering har redan påbörjats på vissa platser och avsikten är att allt skall återställas under höstens lopp. (tt-s)