DELA

Expert berättar om barns rättigheter

FN:s barnkonvention fyllde nyss 20 år och för att uppmärksamma detta bjuder Rädda barnen på Åland till föreläsningar med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson. Dels vänder man sig till personer som i sitt yrkesliv arbetar med barn och dels till föräldrar och övriga intresserade.
– Till föreläsningen på dagen har drygt 50 personer anmält sig. De representerar nästan alla tänkbara skeden i ett barns liv, alltifrån daghemspersonal till polisen, vilket är glädjande, berättar informatör Tua Stenström.
Barnkonventionen ger barn rätt inte bara att överleva utan också att utvecklas.
– Alla barn ska ha samma rättigheter och principen om barnets bästa måste ges verkligt innehåll – inte bara i måldokument, riktlinjer och festtal, utan i barnens vardag!, säger Lars H Gustafsson i en kommentar.
Lars H Gustafsson beskrivs som en expert på FN:s barnkonvention. Han var nämligen en av dem som var med och utarbetade den, då som representant för Rädda Barnen. Gustafsson, själv fader till åtta, har skrivit flera böcker om barnuppfostran och är fortfarande aktiv som sakkunnig och debattör i frågor som rör barn.
Föreläsningen som är öppen för allmänheten hålls i Folkhälsans allaktivitetshus 12 maj klockan 18.30. (ab)