DELA

Evolvers VVS- och rörföretag expanderar

Stockholmsbaserade VVS- och industrirörkoncernen Björnbergsgruppen, med åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group som majoritetsägare, har köpt upp Effektrör AB i Stockholm, det berättar Evolver i ett pressmeddelande.
– Effektrör är välpositionerat på marknaden och utgör ett värdefullt tillskott i den strategiska utvecklingen av Björnbergsgruppen. Inflyttningen till Stockholmsregionen, efterfrågan på energieffektiva lösningar och stora förestående kontorsomflyttningar i Stockholms city erbjuder goda expansionsmöjligheter de närmaste åren, säger Lars Porko, partner vid Evolver och tilllika Björnbergsgruppens styrelseordförande.
I pressmeddelandet berättas vidare att Björnbergsgruppen är en ledande VVS- och industrirörinstallatör verksam i Storstockholmsområdet och Mälardalen. Under 2012 hade koncernen en omsättning om 164,9 miljoner kronor och Evolver förvärvade ägarmajoriteten i bolaget i maj 2013.
Evolver grundades i november 2009 och drivs av Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Aspbäck, Pentti Kulmala, Johan Porko och Erik Flodin. (ml)