DELA

Evenemang får serveringstillstånd

Ålands Skötbåtsförening har beviljats tillfälligt serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker på sjödagarna den 18 till 22 juli. Även Aretec Ab har fått tillfälligt serveringstillstånd i samband med Sjödagarna.
Aqualandia Ab har fått tillfälligt serveringstillstånd för Gustav Vasa-dagarna på Kastelholms slott den 13 till 15 juli.
Övernäsgården Ab har också ansökt om och beviljats serveringstillstånd vid Övernäsgården i Mariehamn i samband med ägarbyte.
Ändring i sina serveringstider har Ålandskungen kb och Högsjö öb ansökt om. Ålandskungen vill ändra sina tider vid Café Julius i Mariehamn till klockan 09.00 till 24.00 från och med den 20 juli. Högsjö öb vill tillfälligt ändra sina serveringstider vid Barino till klockan 10.00 till 01.30 under tiden 20 till 29 juli. Dessa ansökningar har också beviljats. (ml)