DELA

EU-parlamentet klubbade fiskepolitik

Förra veckan godkände Europaparlamentet förslaget till en ny gemensam fiskeripolitik inom EU.
Enligt ett pressmeddelande från Europaparlamentariker Nils Torvalds (Sfp) är en av de största utmaningarna att minska det kraftiga överfiskandet i de europeiska haven. I dag fiskas två tredjedelar av fiskebestånden över sina hållbara nivåer.
Enligt förslaget prioriteras ett förbud mot så kallat utkast vilket innebär att 1,7 miljoner ton fisk per år i onödan kastats tillbaka död i havet. Man vill också ändra fisket så att fiskebestånden hinner reproducera sig snabbare än vad man fiskar upp från havet vilket inte har varit fallet hittills.
– Ett hållbart ekologiskt fiske blir också ett hållbart ekonomiskt fiske. Mer fisk i haven ger större fångster vilket gör att jobb både kan räddas och bli fler, samtidigt som konsumenter också i framtiden kommer att ha möjlighet att få nyttig och god fisk på tallriken, skriver Torvalds.
Nu väntar förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet med EU:s fiskeriministrar, före parlamentet kan anta den slutgiltiga reformen. (ar)