DELA

EU-missnöje med förarlag

Åland släpar efter med en lag om kompetens och fortbildning för förare av gods- och persontransporter. EU kom redan 2006 med en officiell anmärkning och nu har landskapsregeringen fått ett motiverat yttrande i saken.
EU har ändrat sitt direktiv om detta och då skall medlemsländerna införa ändringarna i sin lagstiftning inom en viss tid.
2006 svarade landskapsregeringen att lagberedningen har börjat arbeta med frågan och ärendet skulle ut på remiss i slutet av samma år. Nu meddelar man att remissrundan är slutförd och att lagtinget får lagen till behandling i höst.
EU-minister Britt Lundberg (c) säger att det inte rör sig om några stora saker och att det skulle vara möjligt för lagtinget att klara av behandlingen redan under sessionen i september, före valet.
– Men lagtinget måste ju få den tid man vill ha för behandlingen, så vi skriver att lagen kan notifieras senast i februari nästa år.
Med den tidtabellen finns utrymme att vänta med behandlingen i lagtinget till efter valet.
Landskapsregeringen har också fått ta emot ett antal motiverade yttranden i andra frågor, men där handlar det om direktiv som ligger utanför landskapets lagstiftningsbehörighet.
Om EU inte nöjer sig med det svar man får på motiverade yttranden så blir följande steg EG-domstolen. (ht)