DELA

EU kräver tillbaka jordbruksstöd

Efter att ha betalat ut jordbruksstöd på fel grunder måste 18 av de 27 EU-länderna nu betala tillbaka totalt 215 miljoner euro till kommissionen. Länderna har inte följt EU:s bestämmelser om jordbruksutgifter och har inte heller kontrollerat stöden tillräckligt noga.
Frankrike och Spanien krävs på de största beloppen – 71 miljoner och 31 miljoner euro. Finland måste betala tillbaka 60.000 euro eftersom sanktionerna för felaktigt utbetalda produktionsstöd för dikor inte har beräknats på rätt sätt och för att de kontroller som gjordes 2003 inleddes för sent.
Det är EU-ländernas uppgift att betala ut EU:s jordbruksstöd. Kommissionen granskar sedan att länderna betalat ut EU-medlen på rätta grunder. (ak)